AePDS-Maharashtra

Beneficiary Verification
Slno
District
Total Verification
Cards Members
1 Ahmadnagar 465867 1155003
2 Akola 232546 637260
3 Amravati 280628 719383
4 A Region Parel 104905 212547
5 A Region Parel 45382 85174
6 Aurangabad 202323 504734
7 Beed 135880 289770
8 Bhandara 195411 601548
9 Buldana 354626 966639
10 Chandrapur 318742 870744
11 Dhule 141844 375953
12 D Region Andheri 135518 298583
13 D Region Andheri 70062 140728
14 E Region Wadala 318882 741356
15 E Region Wadala 168007 324522
16 F Region Thane 177509 336266
17 F Region Thane 279495 581364
18 Gadchiroli 155878 430543
19 Gondia 183957 531376
20 G Region Kandivali 192517 454360
21 G Region Kandivali 97319 187880
22 Hingoli 125059 324459
23 Jalgaon 450146 1212550
24 Jalna 176344 446169
25 Kolhapur 509008 1468866
26 Latur 267219 782141
27 Nagpur DSO 228876 582675
28 Nagpur Fdo 213636 480761
29 Nanded 516605 1521473
30 Nandurbar 222879 649964
31 Nashik 586380 1622234
32 Osmanabad 252498 743359
33 Palghar 364891 1106105
34 Parbhani 206665 583359
35 Pune Dso 301847 797632
36 Pune FDO 155293 367806
37 Raigad 367531 1014060
38 Ratnagiri 292568 910774
39 Sangli 325750 934769
40 Satara 263154 701492
41 Sindhudurg 153701 437066
42 Solapur DSO 253616 647109
43 Solapur FDO 34533 68969
44 Thane 136344 383778
45 Wardha 191787 506366
46 Washim 215460 576993
47 Yavatmal 432375 1141432
Total 11501463 30458094
Last Refreshed : 2022-07-03 18:00:40