AePDS-Maharashtra

Beneficiary Verification
Slno
District
Total Verification
Cards Members
1 Ahmadnagar 465489 1153817
2 Akola 230764 631149
3 Amravati 280337 718560
4 A Region Parel 43665 81114
5 A Region Parel 104905 212547
6 Aurangabad 201948 503605
7 Beed 135670 289273
8 Bhandara 195377 601270
9 Buldana 354431 965873
10 Chandrapur 318457 869966
11 Dhule 138272 365852
12 D Region Andheri 135518 298583
13 D Region Andheri 67873 135553
14 E Region Wadala 318882 741356
15 E Region Wadala 163232 312804
16 F Region Thane 279495 581364
17 F Region Thane 173299 327251
18 Gadchiroli 155386 429087
19 Gondia 183722 530643
20 G Region Kandivali 192517 454360
21 G Region Kandivali 92650 177099
22 Hingoli 125000 324270
23 Jalgaon 449203 1209873
24 Jalna 176199 445707
25 Kolhapur 508587 1466648
26 Latur 266591 780128
27 Nagpur DSO 228094 580174
28 Nagpur Fdo 213202 479444
29 Nanded 515919 1518191
30 Nandurbar 150649 409270
31 Nashik 584580 1616639
32 Osmanabad 252414 743011
33 Palghar 302902 839458
34 Parbhani 206466 582756
35 Pune Dso 301467 796630
36 Pune FDO 154448 365491
37 Raigad 203475 476480
38 Ratnagiri 259697 730808
39 Sangli 324777 931021
40 Satara 262915 700732
41 Sindhudurg 107109 262907
42 Solapur DSO 253482 646651
43 Solapur FDO 34460 68789
44 Thane 103759 248465
45 Wardha 191676 506057
46 Washim 215373 576689
47 Yavatmal 431959 1140283
Total 11056292 28827698
Last Refreshed : 2021-07-26 18:24:41