AePDS-Maharashtra
FPS Details
Sl.No District Name Total
Shops
Mapped
Shops
Not Mapped
Shops
1 Ahmadnagar 1887 1883 4
2 Akola 1065 1060 5
3 Amravati 1915 1913 2
4 A Region Parel 608 573 35
5 Aurangabad 1802 1802 0
6 Beed 1982 1964 18
7 Bhandara 891 889 2
8 Buldana 1604 1538 66
9 Chandrapur 1526 1526 0
10 Dhule 980 980 0
11 D Region Andheri 534 529 5
12 E Region Wadala 1047 1035 12
13 F Region Thane 1438 1433 5
14 Gadchiroli 1196 1196 0
15 Gondia 999 998 1
16 G Region Kandivali 707 700 7
17 Hingoli 805 796 9
18 Jalgaon 1926 1926 0
19 Jalna 1280 1280 0
20 Kolhapur 1573 1572 1
21 Latur 1354 1350 4
22 Nagpur DSO 1287 1285 2
23 Nagpur Fdo 666 665 1
24 Nanded 2014 1992 22
25 Nandurbar 1068 1060 8
26 Nashik 2608 2608 0
27 Osmanabad 1075 1073 2
28 Palghar 1164 1078 86
29 Parbhani 1185 1181 4
30 Pune Dso 1792 1792 0
31 Pune FDO 959 826 133
32 Raigad 1369 1361 8
33 Ratnagiri 944 943 1
34 Sangli 1356 1356 0
35 Satara 1701 1677 24
36 Sindhudurg 432 431 1
37 Solapur DSO 1560 1557 3
38 Solapur FDO 314 314 0
39 Thane 596 590 6
40 Wardha 850 850 0
41 Washim 774 773 1
42 Yavatmal 2144 2038 106
Total 52977 52393 584