AePDS-Maharashtra
Low Signal FPS Details
Sl No District Total
FPS
Low Signal
FPS
Route Officer 1
Mapped FPS
Route Officer 2
Mapped FPS
1 Ahmadnagar 1936 25 23 0
2 Akola 1080 6 4 0
3 Amravati 1930 149 84 35
4 A Region Parel 608 0 0 0
5 Beed 1999 22 20 1
6 Bhandara 891 0 0 0
7 Buldana 1594 17 2 0
8 Chandrapur 1552 60 52 19
9 Chhatrapati Sambhajinagar 1821 6 5 0
10 Dharashiv 1093 0 0 0
11 Dhule 1007 10 8 0
12 D Region Andheri 536 0 0 0
13 E Region Wadala 1063 0 0 0
14 F Region Thane 1469 0 0 0
15 Gadchiroli 1204 401 318 106
16 Gondia 1005 28 6 1
17 G Region Kandivali 713 0 0 0
18 Hingoli 803 0 0 0
19 Jalgaon 2029 4 4 0
20 Jalna 1282 0 0 0
21 Kolhapur 1720 21 21 0
22 Latur 1385 0 0 0
23 Nagpur DSO 1326 26 4 0
24 Nagpur Fdo 687 2 0 0
25 Nanded 2023 0 0 0
26 Nandurbar 1101 118 117 1
27 Nashik 2655 183 70 0
28 Palghar 1144 110 52 1
29 Parbhani 1215 0 0 0
30 Pune Dso 1879 43 27 0
31 Pune FDO 884 0 0 0
32 Raigad 1462 134 122 24
33 Ratnagiri 964 294 267 8
34 Sangli 1376 0 0 0
35 Satara 1777 61 39 1
36 Sindhudurg 483 22 22 1
37 Solapur DSO 1679 0 0 0
38 Solapur FDO 314 0 0 0
39 Thane 635 129 110 2
40 Wardha 896 0 0 0
41 Washim 782 0 0 0
42 Yavatmal 2078 6 2 0
Total 54080 1877 1379 200
Data Refresh Time : 2024-05-22 18:02


\