AePDS-Maharashtra

Version 2.5 update report

Sl.No District Total Shops Updated Shops Not
Updated Shops
Updated %
1 Ahmadnagar 1882 1882 0 100.0
2 Akola 1061 1061 0 100.0
3 Amravati 1913 1913 0 100.0
4 A Region Parel 573 570 3 99.0
5 Aurangabad 1802 1802 0 100.0
6 Beed 1962 1962 0 100.0
7 Bhandara 887 887 0 100.0
8 Buldana 1536 1536 0 100.0
9 Chandrapur 1533 1533 0 100.0
10 Dhule 980 980 0 100.0
11 D Region Andheri 531 531 0 100.0
12 E Region Wadala 1034 1033 1 99.0
13 F Region Thane 1441 1439 2 99.0
14 Gadchiroli 1195 1195 0 100.0
15 Gondia 998 998 0 100.0
16 G Region Kandivali 693 692 1 99.0
17 Hingoli 797 796 1 99.0
18 Jalgaon 1932 1932 0 100.0
19 Jalna 1280 1280 0 100.0
20 Kolhapur 1601 1601 0 100.0
21 Latur 1350 1350 0 100.0
22 Nagpur DSO 1288 1288 0 100.0
23 Nagpur Fdo 682 682 0 100.0
24 Nanded 1996 1995 1 99.0
25 Nandurbar 1061 1061 0 100.0
26 Nashik 2608 2608 0 100.0
27 Osmanabad 1072 1072 0 100.0
28 Palghar 1077 1075 2 99.0
29 Parbhani 1183 1183 0 100.0
30 Pune Dso 1815 1815 0 100.0
31 Pune FDO 769 767 2 99.0
32 Raigad 1361 1361 0 100.0
33 Ratnagiri 940 940 0 100.0
34 Sangli 1356 1356 0 100.0
35 Satara 1679 1679 0 100.0
36 Sindhudurg 432 432 0 100.0
37 Solapur DSO 1558 1558 0 100.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 592 592 0 100.0
40 Wardha 850 850 0 100.0
41 Washim 774 774 0 100.0
42 Yavatmal 2038 2038 0 100.0
Total 52426 52413 13