AePDS-Maharashtra

Version 2.4 update report

Sl.No District Total Shops Updated Shops Not
Updated Shops
Updated %
1 Ahmadnagar 1883 1883 0 100.0
2 Akola 1061 1061 0 100.0
3 Amravati 1911 1911 0 100.0
4 A Region Parel 573 568 5 99.0
5 Aurangabad 1802 1802 0 100.0
6 Beed 1962 1962 0 100.0
7 Bhandara 889 889 0 100.0
8 Buldana 1535 1535 0 100.0
9 Chandrapur 1532 1532 0 100.0
10 Dhule 980 980 0 100.0
11 D Region Andheri 530 530 0 100.0
12 E Region Wadala 1035 1033 2 99.0
13 F Region Thane 1440 1434 6 99.0
14 Gadchiroli 1196 1196 0 100.0
15 Gondia 998 998 0 100.0
16 G Region Kandivali 695 695 0 100.0
17 Hingoli 796 796 0 100.0
18 Jalgaon 1933 1933 0 100.0
19 Jalna 1280 1280 0 100.0
20 Kolhapur 1587 1587 0 100.0
21 Latur 1350 1350 0 100.0
22 Nagpur DSO 1288 1288 0 100.0
23 Nagpur Fdo 672 672 0 100.0
24 Nanded 1994 1994 0 100.0
25 Nandurbar 1060 1060 0 100.0
26 Nashik 2608 2608 0 100.0
27 Osmanabad 1073 1073 0 100.0
28 Palghar 1081 1081 0 100.0
29 Parbhani 1183 1183 0 100.0
30 Pune Dso 1807 1807 0 100.0
31 Pune FDO 780 780 0 100.0
32 Raigad 1368 1368 0 100.0
33 Ratnagiri 942 942 0 100.0
34 Sangli 1356 1356 0 100.0
35 Satara 1680 1680 0 100.0
36 Sindhudurg 432 432 0 100.0
37 Solapur DSO 1559 1559 0 100.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 592 592 0 100.0
40 Wardha 849 849 0 100.0
41 Washim 774 774 0 100.0
42 Yavatmal 2038 2038 0 100.0
Total 52418 52405 13