AePDS-Maharashtra

Version 2.5 update report

Sl.No District Total Shops Updated Shops Not
Updated Shops
Updated %
1 Ahmadnagar 1883 1883 0 100.0
2 Akola 1061 1061 0 100.0
3 Amravati 1913 1913 0 100.0
4 A Region Parel 573 570 3 99.0
5 Aurangabad 1802 1802 0 100.0
6 Beed 1962 1957 5 99.0
7 Bhandara 888 888 0 100.0
8 Buldana 1536 1536 0 100.0
9 Chandrapur 1533 1533 0 100.0
10 Dhule 980 980 0 100.0
11 D Region Andheri 531 531 0 100.0
12 E Region Wadala 1034 1033 1 99.0
13 F Region Thane 1440 1437 3 99.0
14 Gadchiroli 1196 1196 0 100.0
15 Gondia 998 998 0 100.0
16 G Region Kandivali 694 693 1 99.0
17 Hingoli 796 790 6 99.0
18 Jalgaon 1932 1932 0 100.0
19 Jalna 1280 1280 0 100.0
20 Kolhapur 1595 1595 0 100.0
21 Latur 1350 1350 0 100.0
22 Nagpur DSO 1288 1288 0 100.0
23 Nagpur Fdo 682 682 0 100.0
24 Nanded 1996 1995 1 99.0
25 Nandurbar 1061 1061 0 100.0
26 Nashik 2608 2608 0 100.0
27 Osmanabad 1072 1072 0 100.0
28 Palghar 1078 1076 2 99.0
29 Parbhani 1183 1181 2 99.0
30 Pune Dso 1814 1814 0 100.0
31 Pune FDO 768 766 2 99.0
32 Raigad 1365 1364 1 99.0
33 Ratnagiri 943 943 0 100.0
34 Sangli 1356 1356 0 100.0
35 Satara 1680 1680 0 100.0
36 Sindhudurg 432 432 0 100.0
37 Solapur DSO 1557 1557 0 100.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 592 592 0 100.0
40 Wardha 849 849 0 100.0
41 Washim 775 775 0 100.0
42 Yavatmal 2038 2038 0 100.0
Total 52428 52401 27