AePDS-Maharashtra
New Version 3.1 update report

Sl.No District Total
Shops
New Version
Shops
Old Version
Shops
Updated
%
1 Ahmadnagar 1882 1882 0 100.0
2 Akola 1060 1060 0 100.0
3 Amravati 1912 1912 0 100.0
4 A Region Parel 563 558 5 99.0
5 Aurangabad 1802 1802 0 100.0
6 Beed 1969 1968 1 99.0
7 Bhandara 889 889 0 100.0
8 Buldana 1535 1534 1 99.0
9 Chandrapur 1531 1523 8 99.0
10 Dhule 983 983 0 100.0
11 D Region Andheri 531 531 0 100.0
12 E Region Wadala 1032 1031 1 99.0
13 F Region Thane 1442 1435 7 99.0
14 Gadchiroli 1197 1170 27 97.0
15 Gondia 999 999 0 100.0
16 G Region Kandivali 688 681 7 98.0
17 Hingoli 797 797 0 100.0
18 Jalgaon 1954 1954 0 100.0
19 Jalna 1280 1280 0 100.0
20 Kolhapur 1643 1643 0 100.0
21 Latur 1350 1350 0 100.0
22 Nagpur DSO 1290 1290 0 100.0
23 Nagpur Fdo 678 678 0 100.0
24 Nanded 1999 1999 0 100.0
25 Nandurbar 1064 1063 1 99.0
26 Nashik 2595 2595 0 100.0
27 Osmanabad 1077 1077 0 100.0
28 Palghar 1081 1077 4 99.0
29 Parbhani 1182 1182 0 100.0
30 Pune Dso 1822 1822 0 100.0
31 Pune FDO 699 699 0 100.0
32 Raigad 1414 1414 0 100.0
33 Ratnagiri 937 926 11 98.0
34 Sangli 1361 1361 0 100.0
35 Satara 1678 1678 0 100.0
36 Sindhudurg 445 445 0 100.0
37 Solapur DSO 1556 1556 0 100.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 604 604 0 100.0
40 Wardha 881 881 0 100.0
41 Washim 776 776 0 100.0
42 Yavatmal 2039 2039 0 100.0
Total 52531 52458 73

\