AePDS-Maharashtra

Version 2.4 update report

Sl.No District Total Shops Updated Shops Not
Updated Shops
Updated %
1 Ahmadnagar 1883 1883 0 100.0
2 Akola 1060 1060 0 100.0
3 Amravati 1909 1909 0 100.0
4 A Region Parel 573 573 0 100.0
5 Aurangabad 1802 1802 0 100.0
6 Beed 1963 1963 0 100.0
7 Bhandara 889 889 0 100.0
8 Buldana 1536 1536 0 100.0
9 Chandrapur 1526 1526 0 100.0
10 Dhule 980 980 0 100.0
11 D Region Andheri 530 530 0 100.0
12 E Region Wadala 1035 1035 0 100.0
13 F Region Thane 1434 1434 0 100.0
14 Gadchiroli 1196 1196 0 100.0
15 Gondia 998 998 0 100.0
16 G Region Kandivali 700 700 0 100.0
17 Hingoli 796 796 0 100.0
18 Jalgaon 1927 1927 0 100.0
19 Jalna 1280 1280 0 100.0
20 Kolhapur 1572 1572 0 100.0
21 Latur 1350 1350 0 100.0
22 Nagpur DSO 1287 1287 0 100.0
23 Nagpur Fdo 667 667 0 100.0
24 Nanded 1992 1992 0 100.0
25 Nandurbar 1060 1060 0 100.0
26 Nashik 2608 2608 0 100.0
27 Osmanabad 1073 1073 0 100.0
28 Palghar 1079 1079 0 100.0
29 Parbhani 1181 1181 0 100.0
30 Pune Dso 1800 1800 0 100.0
31 Pune FDO 810 810 0 100.0
32 Raigad 1362 1361 1 99.0
33 Ratnagiri 943 943 0 100.0
34 Sangli 1356 1356 0 100.0
35 Satara 1677 1677 0 100.0
36 Sindhudurg 431 431 0 100.0
37 Solapur DSO 1558 1558 0 100.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 590 590 0 100.0
40 Wardha 850 850 0 100.0
41 Washim 771 771 0 100.0
42 Yavatmal 2038 2038 0 100.0
Total 52386 52385 1