AePDS-Maharashtra

Version 2.4 update report

Sl.No District Total Shops Updated Shops Not
Updated Shops
Updated %
1 Ahmadnagar 1883 1883 0 100.0
2 Akola 1060 1060 0 100.0
3 Amravati 1914 1914 0 100.0
4 A Region Parel 573 573 0 100.0
5 Aurangabad 1802 1802 0 100.0
6 Beed 1962 1962 0 100.0
7 Bhandara 889 889 0 100.0
8 Buldana 1535 1535 0 100.0
9 Chandrapur 1528 1528 0 100.0
10 Dhule 980 980 0 100.0
11 D Region Andheri 530 530 0 100.0
12 E Region Wadala 1035 1035 0 100.0
13 F Region Thane 1436 1436 0 100.0
14 Gadchiroli 1196 1196 0 100.0
15 Gondia 998 998 0 100.0
16 G Region Kandivali 699 699 0 100.0
17 Hingoli 795 795 0 100.0
18 Jalgaon 1931 1931 0 100.0
19 Jalna 1280 1280 0 100.0
20 Kolhapur 1580 1580 0 100.0
21 Latur 1351 1350 1 99.0
22 Nagpur DSO 1287 1287 0 100.0
23 Nagpur Fdo 668 667 1 99.0
24 Nanded 1993 1993 0 100.0
25 Nandurbar 1060 1060 0 100.0
26 Nashik 2608 2608 0 100.0
27 Osmanabad 1073 1073 0 100.0
28 Palghar 1081 1081 0 100.0
29 Parbhani 1183 1183 0 100.0
30 Pune Dso 1804 1804 0 100.0
31 Pune FDO 808 808 0 100.0
32 Raigad 1365 1365 0 100.0
33 Ratnagiri 943 943 0 100.0
34 Sangli 1356 1356 0 100.0
35 Satara 1681 1681 0 100.0
36 Sindhudurg 431 431 0 100.0
37 Solapur DSO 1558 1558 0 100.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 590 590 0 100.0
40 Wardha 849 849 0 100.0
41 Washim 774 774 0 100.0
42 Yavatmal 2038 2038 0 100.0
Total 52421 52419 2