AePDS-Maharashtra

Version 2.7 update report

Sl.No District Total Shops Updated Shops Not
Updated Shops
Updated %
1 Ahmadnagar 1882 1882 0 100.0
2 Akola 1061 1061 0 100.0
3 Amravati 1911 1911 0 100.0
4 A Region Parel 572 563 9 98.0
5 Aurangabad 1802 1802 0 100.0
6 Beed 1964 1959 5 99.0
7 Bhandara 888 888 0 100.0
8 Buldana 1536 1536 0 100.0
9 Chandrapur 1533 1533 0 100.0
10 Dhule 977 977 0 100.0
11 D Region Andheri 531 531 0 100.0
12 E Region Wadala 1033 1031 2 99.0
13 F Region Thane 1436 1432 4 99.0
14 Gadchiroli 1194 1194 0 100.0
15 Gondia 998 998 0 100.0
16 G Region Kandivali 692 691 1 99.0
17 Hingoli 797 797 0 100.0
18 Jalgaon 1930 1929 1 99.0
19 Jalna 1280 1280 0 100.0
20 Kolhapur 1618 1618 0 100.0
21 Latur 1350 1350 0 100.0
22 Nagpur DSO 1288 1288 0 100.0
23 Nagpur Fdo 684 681 3 99.0
24 Nanded 1998 1998 0 100.0
25 Nandurbar 1061 1061 0 100.0
26 Nashik 2608 2607 1 99.0
27 Osmanabad 1071 1071 0 100.0
28 Palghar 1080 1078 2 99.0
29 Parbhani 1183 1183 0 100.0
30 Pune Dso 1817 1817 0 100.0
31 Pune FDO 765 757 8 98.0
32 Raigad 1363 1333 30 97.0
33 Ratnagiri 940 940 0 100.0
34 Sangli 1356 1356 0 100.0
35 Satara 1677 1677 0 100.0
36 Sindhudurg 432 432 0 100.0
37 Solapur DSO 1557 1557 0 100.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 591 591 0 100.0
40 Wardha 853 853 0 100.0
41 Washim 774 774 0 100.0
42 Yavatmal 2036 2036 0 100.0
Total 52433 52367 66