AePDS-Maharashtra

Version DBT1.0 update report

Sl.No District Total Shops Updated Shops Not
Updated Shops
Updated %
1 Ahmadnagar 1883 0 1883 0.0
2 Akola 1061 0 1061 0.0
3 Amravati 1913 0 1913 0.0
4 A Region Parel 573 0 573 0.0
5 Aurangabad 1802 0 1802 0.0
6 Beed 1962 0 1962 0.0
7 Bhandara 889 0 889 0.0
8 Buldana 1536 0 1536 0.0
9 Chandrapur 1532 0 1532 0.0
10 Dhule 980 0 980 0.0
11 D Region Andheri 530 0 530 0.0
12 E Region Wadala 1035 0 1035 0.0
13 F Region Thane 1439 0 1439 0.0
14 Gadchiroli 1196 0 1196 0.0
15 Gondia 998 0 998 0.0
16 G Region Kandivali 695 0 695 0.0
17 Hingoli 796 0 796 0.0
18 Jalgaon 1933 0 1933 0.0
19 Jalna 1280 0 1280 0.0
20 Kolhapur 1587 0 1587 0.0
21 Latur 1351 0 1351 0.0
22 Nagpur DSO 1288 0 1288 0.0
23 Nagpur Fdo 672 0 672 0.0
24 Nanded 1993 0 1993 0.0
25 Nandurbar 1060 0 1060 0.0
26 Nashik 2608 0 2608 0.0
27 Osmanabad 1073 0 1073 0.0
28 Palghar 1081 0 1081 0.0
29 Parbhani 1183 0 1183 0.0
30 Pune Dso 1807 0 1807 0.0
31 Pune FDO 805 0 805 0.0
32 Raigad 1367 0 1367 0.0
33 Ratnagiri 943 0 943 0.0
34 Sangli 1356 0 1356 0.0
35 Satara 1681 0 1681 0.0
36 Sindhudurg 432 0 432 0.0
37 Solapur DSO 1557 0 1557 0.0
38 Solapur FDO 314 0 314 0.0
39 Thane 592 0 592 0.0
40 Wardha 849 0 849 0.0
41 Washim 774 0 774 0.0
42 Yavatmal 2038 0 2038 0.0
Total 52444 0 52444