AePDS-Maharashtra
New Version 3.4 update report

Sl.No District Total
Shops
New Version
Shops
Old Version
Shops
Updated
%
1 Ahmadnagar 1881 1879 2 99.0
2 Akola 1058 1058 0 100.0
3 Amravati 1914 1913 1 99.0
4 A Region Parel 569 560 5 98.0
5 Aurangabad 1802 1802 0 100.0
6 Beed 1971 1971 0 100.0
7 Bhandara 888 888 0 100.0
8 Buldana 1536 1534 2 99.0
9 Chandrapur 1532 1530 2 99.0
10 Dhule 985 980 5 99.0
11 D Region Andheri 531 528 3 99.0
12 E Region Wadala 1034 1032 2 99.0
13 F Region Thane 1444 1434 9 99.0
14 Gadchiroli 1197 1185 12 98.0
15 Gondia 999 999 0 100.0
16 G Region Kandivali 695 682 9 98.0
17 Hingoli 797 797 0 100.0
18 Jalgaon 1956 1947 9 99.0
19 Jalna 1280 1280 0 100.0
20 Kolhapur 1646 1646 0 100.0
21 Latur 1351 1351 0 100.0
22 Nagpur DSO 1297 1297 0 100.0
23 Nagpur Fdo 680 678 0 99.0
24 Nanded 2000 1999 1 99.0
25 Nandurbar 1064 1063 1 99.0
26 Nashik 2599 2597 2 99.0
27 Osmanabad 1077 1077 0 100.0
28 Palghar 1083 1082 1 99.0
29 Parbhani 1182 1182 0 100.0
30 Pune Dso 1823 1823 0 100.0
31 Pune FDO 702 698 2 99.0
32 Raigad 1433 1427 6 99.0
33 Ratnagiri 941 930 11 98.0
34 Sangli 1365 1365 0 100.0
35 Satara 1688 1686 2 99.0
36 Sindhudurg 447 447 0 100.0
37 Solapur DSO 1555 1555 0 100.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 603 599 4 99.0
40 Wardha 887 887 0 100.0
41 Washim 774 774 0 100.0
42 Yavatmal 2041 2041 0 100.0
Total 52621 52517 91

\